7 ביולי 2011

שיר הסמל

                             הסמל / יונדב מזרחי     
                    יעל גזרה תלתל מראשה,
                     ושמרה היטב בתוך אלבומה.
                     פיסת-גבס מימיי פציעתו
                     נעל אופיר בתוך מגירתו.
                     ומשה מה תאמר? ממש מדהים
                     משמר בחיבה קופסת גפרורים.
                               אך דעו !! לא החפץ יקר למשה, אופיר ויעל
                               היקר בחפץ מה שהוא מסמל.

                     ליעל  התלתל הוא תקופת ילדות נפלאה,
                     לאופיר הגבס הוא נס שניצל מתאונה,
                     למשה אותה קופסת גפרורים
                     אירוע מרתק מתקופת הנעורים.
                                וכך כל חברה קטנה וגדולה
                                מאמצת לה סמל המבטא את עצמה.               

                     הבה  נבדוק מה בחרו לנו הראשונים
                     כסמל המבטא את מדינת היהודים.
                     עלי זית - ומנורה.
                     וקנים לה שבעה.
                     עלי הזית מסודרים בשישה  זוגות
                     וכל זוג נראה כמו שתי ידיים עובדות.
                     העמל והעבודה בששת ימי העשייה
                     ומעליהם מזדקר העלה השביעי הוא יום המנוחה.

                     ולמה דווקא זית מכל העצים?
                     הלא זה עץ קטן וכלל אינו מרשים.

                     נכון, קטן הוא העץ אך פלאי פלאים
                     דווקא זה הצנוע חי מאות בשנים.
                     ואומה אשר הצנעה -עוצמתה
                     אין לה טוב מעץ זית שיבטא מהותה.
                                 אבל מרים הם אלו הפירות
                                 האם מרירות נרצה להנחיל לדורות??
                                לפני עיבוד וכתישה אכן הם מרים
                                אך אשר יופק ממנו ראוי לשולחנות מלכים.

                     המנורה מה טיבה? ומהי לנו תגיד?

                     המנורה היא עבר היא הווה היא עתיד
                     עבר של ממלכה מפוארת שהמקדש במרכזה
                     ומנורתנו בשבעת קניה דולקת בתוכה.
                     היא דלקה במקדש הראשון וגלתה,
                     האירה במקדש השני עד שפג זוהרה,
                     אך ממשיכה לדלוק במקדש ליבו של כל יהודי,
                     היא מזינה לב חכם ובחזונו של כל נביא.
                     היא עתיד האומה,
                               היא מייחלת להאיר במקדש השלישי.

                                כן בני זהו הסמל של זאת האומה.
                    אמור לי מה הסמל ואומר לך מי אתה.
הבא