בחירת סמל המדינה

  1. הקדמה
כאשר קמה מדינת ישראל ב- ה' באייר תש"ח (מאי 1948), היה צורך בבחירת סמל למדינה החדשה. ההחלטה לא הייתה קלה. נבחרה ועדה מיוחדת, שפנתה לציבור באמצעות העיתון, וביקשה הצעות לעיצובו של סמל המדינה.