סמל המדינה בקריקטורה


"מנורה וענפי זית
שמן טוב ואור יהל,
אור בארץ, אור בבית
ושלום על ישראל "

סמל המדינה, במילותיו של שיר ילדות נשכח מאותם ימים מכוננים של קום המדינה, הוא הגיבור מרכזי של התערוכה "לא רק סמל", המוצגת במוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס.


משימה אישית:


1. הוסיפו רשומה חדשה בבלוג הקבוצתי שלכם בשם: "סמל המדינה בקריקטורה" וציינו את שמכם.

2. היכנסו לאתר התערוכה "לא רק סמל" במוזיאון, שבו מופיעות חלק מהתמונות מתוך התערוכה, ובחרו קריקטורה אחת על סמל המדינה, המוצאת חן בעיניכם - כל אחד/ת קריקטורה.

3. לחצו על התמונה, העתיקו את כתובת דף האתר והוסיפו אותה כקישור ברשומה שלכם . 

4. "סמלי מדינות ולאומים רבים מיוצגים על ידי דמויות אנושיות או חיות המאפשרים ביטויי תנועה, הבעת רגשות ואינטראקציות וכאן, לפנינו, סמל המדינה שהוא דימוי חזותי דומם. אך רק לכאורה. על ידי פירוקו לגורמיו, הרכבתו ועיצובו מחדש - בראייה מקורית ויצירתיות מפתיעה - מעבירים אותו אמני הקו "טלטלות " צורניות ותכניות, המטלטלות גם את הצופה." (מתוך אתר המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס)


5. חשבו וכתבו ברשומה שלכם "סמל המדינה בקריקטורה -..שם התלמיד/ה)":

א. מהם מרכיבי הסמל בקריקטורה שבחרתם?

ב. מהם הצבעים השולטים? ומה משמעותם?

ג. האם יש לסמל כיתוב? אם כן, מהו? ומדוע, לדעתך, בחר האמן להוסיפו?

ד. הביעו דעתכם, מהם הרעיונות אותם רצה להביע האמן שיצר את הסמל בקריקטורה?

הבא